Logisal Salaris Nieuws Maart

Pseudoheffing Hoog Loon

In maart is het zover. U moet een extra heffing van 16% afdragen voor werknemers die in 2012 meer dan 150.000 hebben verdiend. Dat wil zeggen dat u deze eindheffing moet meenemen in de loonaangifte van maart. Wat meetelt is loon uit tegenwoordige arbeid. Een ontslagvergoeding telt niet mee. Een bonus wel. Er is de nodige moeite gedaan om ontwijkgedrag te voorkomen. Is een werknemer ontslagen en ontvangt hij/zij nog geld op andere gronden? Dan telt dat mee. Ook bedrijven die niet meer bestaan of zijn overgenomen moeten de heffing gewoon betalen. En alle inkomsten binnen 1 concern tellen mee. En o ja, kunstmatige verlaging van het loon? Dat mag niet. Ook andere grappen en grollen die hun oorzaak in deze wet vinden zijn niet toegestaan. En als laatste: de bijtelling auto van de zaak telt gewoon mee.

Lees online.

 

Levensloopsaldo spoedig afrekenen

Het resterende levenslooptegoed van werknemers die op 31 december 2011 een saldo van minder dan € 3.000 hadden, is op 1 januari 2013 automatisch vrijgevallen. U moet er in principe voor zorgen dat dit vóór 1 april aanstaande in de loonheffingen is verwerkt.
Als een werknemer van uw onderneming na afloop van 2011 een levensloopsaldo had van minder dan € 3.000, moet u dit vóór 1 april aan hem uitbetalen. Hoe u dit behandelt in de loonheffingen, hangt af van het precieze tegoed op 1 januari 2013. Bij het inhouden van de loonheffingen houdt u altijd rekening met de opgebouwde levensloopverlofkorting.

Lees online.

 

Aan of afmelding eigenrisicodragerschap WGA

Wil uw onderneming per 1 juli 2013 eigenrisicodrager voor de WGA worden, of het eigenrisicodragerschap juist beëindigen, dan moet u dit vóór 1 april doorgeven aan de Belastingdienst.

Indien u zich wilt aanmelden, gebruikt u hiervoor het formulier van de Belastingdienst (pdf). Houd hierbij wel rekening met het inlooprisico: ook bestaande WGA-uitkeringen – die dan nog door UWV worden betaald – komen voor uw rekening op het moment dat uw onderneming eigenrisicodrager wordt. Ex-eigenrisicodrager blijft nog tien jaar verantwoordelijk.

Is uw onderneming al eigenrisicodrager en wilt u dit beëindigen, gebruik ook dan het formulier van de fiscus. Wel moet u er dan rekening mee houden dat het eigenrisicodragerschap nawerkt, het zogenoemde uitlooprisico. Dit betekent dat uw onderneming tien jaar lang verantwoordelijk blijft voor de resterende duur van lopende WGA-uitkeringen. UWV neemt de betaling van bestaande uitkeringen dus niet direct van u over. Dit geldt overigens ook voor werknemers die onder uw eigenrisicodragerschap ziek zijn geworden, maar pas in de WGA belanden nadat u geen eigenrisicodrager meer bent. Een zieke werknemer komt immers pas na in principe 104 weken loondoorbetaling in aanmerking voor een WGA-uitkering. Dit risico komt dan dus ook voor uw rekening.

Lees online.

 

Diploma Financieel Adviseur

Ook Financieel Adviseurs van kleine ondernemingen zullen waarschijnlijk per 1 januari 2014 moeten beschikking over diploma’s om hun vakkennis aan te tonen. Daarbij zullen ook regels voor permanente educatie gaan gelden. Dit zal niet alleen gelden voor directeuren of eigenaren maar ook voor personeelsleden.

Lees online.

 

Evaluatie ULB

Voor de zomer zal Staatssecretaris Weekers van Financien de Wet Uniformering Loonbegrippen evalueren. Hierbij zal een inventarisatie gemaakt worden van groepen mensen die onevenredig zwaar getroffen zijn door de wetgeving, zoals militairen en DGA’s. We houden u op de hoogte.

 

Lees online.

 

Crisisheffing

Bij de loonaangifte van maart dient u de crisisheffing te doen.
Dit is een extra belasting van 16% over het loon hoger dan de drempel van € 150.000.
In LogiSal kunt u dat doen bij Jaarblok > Eindheffing.
U kunt ook meteen bezwaar aantekenen want er zullen diverse procedures over gevoerd gaan worden. Vooral als de bonus/het loon voor april betaald is kunt u succesvol zijn met een bezwaar. De tijd zal het leren.

Lees online.

 

Smartphone Salarisspecificatie

Gratis met LogiSal uw salarisspecificaties online op het web en klaar voor uw personeel om opgehaald of ingezien te worden. Ook met smartphone (iPad en Android). Wij hebben voor u een informatiebulletin klaar staan. U gaat mee met uw tijd!

Zie: Digitaal Salarisspecificatie Verstrekken

Lees online.

 

Werknemerspremie WW terug?

De vakcentrales FNV en CNV willen opnieuw een WW-premie voor werknemers invoeren om te voorkomen dat de uitkeringsduur fors wordt bekort. Het kabinet wil de maximale WW-duur volgend jaar terugbrengen van maximaal 38 naar 24 maanden, waarbij de uitkering in het laatste jaar terugzakt naar bijstandsniveau. De bonden zijn hier fel op tegen. De FNV noemde de ingreep onbespreekbaar. Werknemers betalen sinds enkele jaren geen WW-premie meer. Die komt sindsdien helemaal voor rekening van de werkgevers.

Lees online.

 

Opruimen

Volgens de wet dient u uw administratie 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat u nu 2005 en eerder mag opruimen. Dat geeft ruimte!

Lees online.

 

WKR is soms een kans

Er breken rustiger tijden aan. Benut die om eens te kijken naar de werkkostenregeling. Die biedt ook kansen. Al is het maar dat u geen eindheffing meer over kerstpakketten hoeft te betalen. Daar komt nog bij dat nu soms zaken ‘half’ of niet zijn geregeld waardoor u bij een controle mogelijk een probleem heeft. Terwijl dit onder de werkkostenregeling helder en duidelijk op te lossen is. Veel personeel met hoge inkomens? Ook dan biedt de WKR een kans! Die 80% lijkt duur maar is goedkoper dan de belastingheffing over hogere inkomens.
Downloaden van de WKR kan via:  http://logisal.nl/download/werkkostenregeling/

Lees online.

Uw Salarisadministratie Online bij Logisal

LogiSal is ook beschikbaar als ‘salarisadministratie-onine’ oplossing.

Cloud-werken in optima forma.

De grote voordelen van LogiSal Online:

– 24/7 toegang tot LogiSal-Online.
– Bereikbaar vanaf iedere werkplek en zelfs met Apple, Linux, Smartphone en Ipad.
– Updates worden automatisch voor u geinstalleerd.
– Iedere dag wordt een backup gemaakt.
– U hoeft geen investering te doen.
– Volledig schaalbaar: uw online-alarisadministratie groeit met u mee.
– LogiSal online is inclusief het versturen van e-mails van LogiSal.
– LogiSal online dient uw loonaangifte in via LIS.
– Ook andere software mogelijk.
– U blijft volledig uitwisselbaar naar uw eigen computer. Als u ooit LogiSal-online opzegt dan kunt u alle programmatuur en data op uw eigen systeem bewaren voor eventuele controles.
– Starten of Overstappen: LogiSal-Online werkt heel eenvoudig en 100% gelijk aan de LogiSal die u al jaren gewend bent. Wij zorgen voor installatie van uw salarisadministratie online. U logt in en u werkt met nieuwe of met bestaande administraties verder.

Meer weten over Logisal Salarisadministratie online ?

Bron: Logisal Salarisadministratie

Logisal Salaris Nieuws februari

Subsidies voor het aannemen van personeel

Subsidies voor het aannemen van personeel vindt u onder meer in de vorm van fiscale regelingen en loondispensaties. Er zijn bijvoorbeeld regelingen voor het in dienst nemen van werknemers met beperkingen en het aannemen van werknemers uit een uitkering situatie.

Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

Lees online.

 

Uitstel werkkostenregeling?

Volgens Het Financieel Dagblad wordt de werkkostenregeling (WKR) met één of twee jaar uitgesteld. Zo bevestigden bronnen op het ministerie van Financiën aan de redactie van de krant.

Ondanks het vooruitzicht van lastenverlichting, zijn werkgevers tot nu toe niet erg enthousiast geweest over de WKR. Ongeveer 80% van de bedrijven hanteerde bijvoorbeeld vorig jaar nog de oude regeling. Volgens werkgevers levert de invoering van de WKR juist te weinig verlichting van de administratieve lasten op. De nieuwe regeling is nog steeds ingewikkeld, vereist een grondige voorbereiding en dreigt voor sommige sectoren zoals de detailhandel, horeca en zorg slechter uit te pakken dan het oude regime.

Staatssecretaris Frans Weekers zou nu echter tot uitstel bereid zijn om een aantal knelpunten in de regeling op te lossen. Het uitstel zou zo’n één tot twee jaar kunnen duren.

(Bron: www.fd.nl)

Lees online.

 

Twee dienstbetrekkingen

In sommige gevallen heeft een werknemer 2 dienstbetrekkingen bij 1 werkgever.
Dat kan het geval zijn als er inkomsten zijn uit tegenwoordige arbeid en bijvoorbeeld een stamrecht. Dan mag u voor de berekening van de sociale lasten (toepassen van de het maximumloon) de beide inkomens optellen. In LogiSal kunt u dat ook toepassen. Vraag de helpdesk om uitleg.

Lees online.

 

Doorbetaaldloon regeling

Ook de doorbetaaldloon regeling is in 2013 opnieuw vorm gegeven onder de Wet ULB. De salarisadministratie regelt loonheffing en Zvw in de holding en sociale lasten in de werkmaatschappij. Een eventuele auto wordt in beide opgenomen. In LogiSal kunt u de status van de werknemer aangeven bij tab Fiscaal > Bijzondere instellingen.

Lees online.

 

Levensloop uit dienst

Er zijn toch nog wel wat vragen rondom de levensloopverlof(korting). Een ex-werknemer die dit jaar niet bij u werkt en via u de levenloop laat uitkeren en jonger is dan 61: u voegt geen tijdvak toe, geen loondagen. Het is bijzonder loon. Dus u kunt de levensloopverlofkorting niet toepassen. Dat mag de werknemer via de IB alsnog doen. Zvw en andere sociale lasten spelen dus geen rol. Naar onze mening mag u wel 20% onbelast uitkeren.

Lees online.

 

App voor Nieuwe Wetten

Ook de wetgever wordt modern. U kunt nu een App installeren waarmee u op de hoogte gehouden wordt van Nieuwe Wetten. U kunt zelf kiezen wat uw ‘interessegebied’ is. De App is er voor alle smartphone-soorten. Meer informatie op www.antwoordvoorbedrijven.nl/app.

 

Lees online.

 

Handboek LH 2013

De handboeken Loonheffing 2013 zijn uit. Ja u leest het goed. Meervoud. Dit jaar is er een handboek loonheffing voor bedrijven die de WKR doen (vanaf 2014 verplicht) en een handboek voor bedrijven die dat nog niet doen. U kunt op deze linkpagina kiezen: Handboek Loonheffingen 2013

Lees online.

 

Fruit mag

Naast koffie en thee mag u ook gebak en fruit aan de werknemers ter beschikking stellen. In de werkkostenregeling mag u evenwel geen onbelaste vergoedingen meer verstrekken voor dergelijke consumpties. Dat wil zeggen dat een eventuele vergoeding in de werkkostenregeling moet. Nog niet in de WKR? Kijk dan vast even in LogiSal bij WKR.

Lees online.

Logisal Salaris nieuws Januari

Mtangani Bibliotheek

LogiSal heeft € 1.000 bijgedragen aan het opzetten en inrichten van een bibliotheek voor het dorp Mtangani. De Stichting Mtangani zet zich vooral in voor het ontwikkelen van de zelfstandigheid van vrouwen in het dorp. Eerder al heeft de Stichting, o.a. met behulp van LogiSal een school gebouwd en nu krijgen de vrouwen dus ook een heuse bibliotheek!

Lees online.

 

Horeca FBA, FBS

In de publicatie van de Stichting Contractcatering wordt niets vermeld over de auto van de zaak. Aangezien de premie geheven wordt over het SVW-loon (heffingsloon)  gaan wij er van uit dat deze premies ook betaald worden over de bijtelling voor de auto van de zaak. Wij hebben wel een bevestiging gevraagd.

Lees online.

 

Horeca en Auto

De eerste nadelen van de Wet Uniformering Loon Begrippen dienen zich aan. Het pensioenfonds Horeca gebruikt de loonaangifte voor de premiebepaling. Wel zo gemakkelijk. De premie echter wordt geheven over het Svw-Loon en daar hoort vanaf 2013 de auto van de zaak bij. Het pensioenfonds heeft duidelijk aangegeven dat over de auto van de zaak geen premie betaald hoeft te worden. Maar automatische premieberekening vanuit de loonaangifte kan dus nu al niet meer. Valt u onder de Horeca en heeft u personeel met een auto van de zaak? Dan verzoekt PHeNC u contact met hen op te nemen. Zie: PHeNC Premies en Bijdragen 2013

Lees online.

 

Uitzend gaat tellen

Per 1 januari 2013 verandert de pensioenindeling van Stichting Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten (StiPP). In de huidige regeling worden werknemers op basis van contractvorm ingedeeld in de Basis- of Plusregeling. Vanaf 1 januari 2013 worden nieuwe werknemers ingedeeld op basis van een wekentelling. Zie www.stippensioen.nl

Lees online.

 

DO&R

In de bouw is nieuw de Discontinuiteitsregeling Overwerk & Reisuren. Een heerlijke regeling, waarvoor wij u graag verwijzen naar de documentatie. Via deze link kunt toelichting en voorbeeldberekeningen downloaden. De regeling is opgenomen in LogiSal2013. Toepassing is uitgebreid en redelijk zeldzaam maar als u het wilt toepassen kunt u aan de helpdesk de beschrijving vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Lees online.

 

Tabellen loonheffing 2013

De tabellen loonheffing zijn beschikbaar. Vanzelfsprekend voor u beschikbaar op de site van LogiSal. Zie: http://logisal.nl/download/tabellen-en-handboek/

Lees online.

Logisal Salaris nieuws Januari 2013

Militairen minder salaris

Dankzij de Wet Uniformering Loon Begrippen gaan militairen netto minder verdienen. Voor een normale werknemer geldt dat hij/zij meer loonheffing gaat betalen ter compensatie van het niet meer bijtellen van de zorgpremie. Maar als er al geen zorgpremie was dan is die verhoging van de loonheffing pure lastenverzwaring. En dat pakt o.a. bij militairen en DGA’s behoorlijk uit. Het scheelt de meeste militairen netto tot wel 5%. Defensie spreekt van een blunder vooral omdat dit gevolg pas nu bekend wordt.

Lees online.

 

Pensioenpremie deelmaanden

De pensioenfondsen die vallen onder Syntrus Achmea hebben de berekeningssystematiek voor de pensioenpremie aangepast. Deze aanpassing geldt alleen de maand van in- of uitdiensttreding en als die in- of uitdiensttreding in de loop van de maand is. Voorheen behoorde formeel gerekend te worden met kalenderdagen en vanaf 2013 dient te worden gerekend met werkdagen. In LogiSal wordt al zo gerekend.

Lees online.

 

LogiSal doet SEPA

LogiSal Salaris 2013-1A verschijnt 10 januari 2013. Nieuw in LogiSal2013 is dat u ook betalingen kunt aanbieden via SEPA. In 2013 kunt u dat nog doen zowel met Clieop03 als met SEPA, maar zoals bekend zal Clieop03 per 1 februari 2014 verdwijnen. De SEPA bestanden die u met LogiSal maakt kunt u importeren in uw bankprogramma of laten verzorgen via Equens. Ook beschikt u met LogiSal over een geautomatiseerde methode om alle rekeningnummers in uw administraties automatisch om te zetten in IBAN-nummers. LogiSal, de logische volgende stap. Downloaden kan via www.logisal.nl

Lees online.

 

Gebruikelijk DGA-loon 2013

Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2013 naar € 43.000 per jaar.
Het gebruikelijk loon is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Daarvan is sprake als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) of zijn partner:

  • minstens 5% van de aandelen van de vennootschap bezit;
  • minstens 5% rechten heeft om aandelen te kopen; of
  • minstens 5% winstbewijzen of stemrecht heeft.

In dat geval moet de DGA een loon krijgen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die hij uitvoert binnen de onderneming. Bovendien mag zijn loon in 2013 niet lager uitvallen dan € 43.000 per jaar.
In 2012 is dat nog € 42.000. Bij het bepalen van het gebruikelijk loon gaat u uit van het kolom-14-loon van de loonstaat.

DGA afwijkend loon

In sommige situaties mag het loon van de DGA afwijken van de gebruikelijk-loon-grens. Als u aannemelijk kunt maken dat voor zijn werkzaamheden een loon lager dan € 43.000 gebruikelijk is, mag u dit lagere loon uitkeren. Ook kan de winstsituatie bij de B.V. zodanig zijn dat het gebruikelijk loon gewoon niet betaald kan worden. Zelfs parttime werken kan een reden zijn voor een lager loon.

Maar het loon kan ook hoger zijn. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de DGA in 2013 gelijkgesteld aan 70% van het hogere gebruikelijke loon met een ondergrens van € 43.000 óf aan het loon van de meestverdienende werknemer in de onderneming.

Lees online.

 

Levensloop vrijval ineens

Werknemers kunnen er voor kiezen om hun levenslooptegoed in 2013 ineens te laten vrijvallen. Zij betalen dan slechts over 80% van het tegoed belasting. Dit voorkomt dat deelnemers een hoger tarief belasting zouden moeten betalen, omdat hun inkomen ineens gestegen is. Als het geld eenmaal is opgenomen, kunnen zij niet meer bijstorten. In LogiSal kan die 80% via loonkode 152 Levensloopuitkering worden betaald. Voor de overige 20% kan een nieuwe loonkode aangemaakt worden. De soort van de loonkode voor het onbelaste deel is “17 netto vergoeding”.

Lees online.

 

Cursus in Leeuwarden

Donderdag 31 januari is er weer een cursus, deze keer in Leeuwarden. Op deze dag-cursus leert u werken met LogiSal en brengen wij u meteen op de hoogte van de ontwikkelingen in 2013. De cursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers.

Meer informatie over de cursus ‘Werken met LogiSal’:

Informatie Cursus klassikaal
Prijzen
Bestellen/Reserveren

Let op: Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lees online.

Salarisadministratie uitbesteden of zelf doen?

Salarisadministratie met LogiSal Salarisadministratie  zelf doen of uitbesteden?

Salarisadministratie zelf doen, kan ik dat met LogiSal?

De vraag of u de salarisadministratie zelf moet doen of dat u de salarisverwerking beter kunt uitbesteden is niet gemakkelijk te beantwoorden. Sommige mensen leren iets door eerst de theorie van de salarisadministratie te behandelen en dan de salarisadministratie in te stappen. Andere mensen beginnen gewoon met de salarisverwerking en kijken dan wat er gebeurt en leren daarvan. Daarom is er geen antwoord dat voor iedereen geldt. Maar ons advies op de vraag ‘Kan ik de salarisadministratie wel of niet zelf doen’ is: Als u handmatig een salarisberekening denkt te kunnen maken dan kunt u ook de salarisverwerking doen met behulp van software. Het maakt daarbij niet uit hoe handig u bent of hoe snel. Download de demo en kijk of u de salarisadministratie van LogiSal begrijpt! Salarisverwerking uitbesteden: Als u overweegt de salarisverwerking uit te besteden dan kunt u ons een offerte vragen.

Stuur een email naar info@logihuis.nl en wij nemen contact met u op.
U kunt ook direct bellen.

Er zijn 3 cursussen beschikbaar in de salarisadministratie:

Basiskennis salarisadministratie en Praktijkdiploma salarisadministratie (PDL)

Het aantal scholen cq instituten dat deze opleidingen aanbiedt is heel groot. Er is er vast een bij u in de buurt.

Vacature: Programmeur

Wij zijn op zoek naar een Programmeur/Ontwikkelaar.

Heeft u voldoende ervaring om zelfstandig een applicatie te ontwikkelen en te onderhouden?

Denkt u zich thuis te kunnen voelen in een klein team en in de wereld van de salarisadministratie?

Solliciteer dan snel!

Bekijk hier onze vacature: Programmeur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Zoet.

 

Bron: LogiSal

Kerstpakket goed doel

Geeft een werknemer vooraf bij u aan dat hij/zij zijn kerstpakket wil schenken aan een goed doel, dan kan dit voor u fiscaal aantrekkelijk zijn. Voorwaarde is dan wel dat de werkgever het goede doel bepaalt (u kunt uiteraard naar de mening van uw werknemers vragen). Dan wordt het bedrag niet als loon aangemerkt en wordt er dus geen loonheffing ingehouden. Ook hoeft u geen eindheffing over het bedrag te berekenen. Het is immers een schenking aan een goed doel van u.

Bron: Logisal Salarissoftware

Logisal Salaris Nieuws September 2012

Cursus 18 oktober

Donderdag 18 oktober is er weer een cursus in Leusden. Op deze dag-cursus leert u werken met LogiSal en brengen wij u meteen op de hoogte van de ontwikkelingen naar 2013. De cursus is onmisbaar voor nieuwe gebruikers. Op de cursusdag is meestal ruimte voor de ontwikkelingen in 2013. Zie onze speciale pagina hierover. Doen!!
 

 

Onduidelijkheid over AOW leeftijd 

Er is nog veel onduidelijkheid over de AOW leeftijd. Daarom willen wij u nogmaals verwijzen naar de website van de Rijksoverheid waarop overzichtelijk vermeld staat hoeveel de AOW leeftijd per geboortejaar in maanden omhoog gaat. Klik hier voor het overzicht.

 

 

Prinsjesdag

Vanaf 18 september 15:15 uur vindt u alle informatie over de miljoenennota op de volgende website klik hier.

 

 

Uitbetalen van resterende dagen is niet toegestaan

U mag niet-opgenomen vakantiedagen op het moment van verval niet aan de werknemer uitbetalen. Alleen bovenwettelijke vakantiedagen mogen namelijk worden afgekocht. Als er afwijkende afspraken zijn gemaakt, kunnen de wettelijke vakantiedagen langer geldig blijven. En als de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om zijn wettelijke vakantiedagen tijdig op te nemen, blijven zijn wettelijke vakantiedagen als vanouds vijf jaar opneembaar.

 

 

Alle dagen uitbetalen bij uitdiensttreding

Als een werknemer uit dienst gaat, mag u alle resterende vakantiedagen uitbetalen. Het maakt dan niet uit of het wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen betreft.

 

 

LogiSal naar Sepa

Vanaf begin 2013 kunt u met LogiSal Sepa-betaalbestanden maken. In de eerste versie van 2013 vindt u een conversieprogramma waamee de bankrekeningnummers massaal geconverteerd kunnen worden naar IBAN/BIC. Als dat gedaan is kunt u via SEPA betalen. Betalen via Clieop03 blijft in 2013 ook mogelijk. Klik hier voor meer informatie hierover.

 

 

Dropbox beter beveiligd 

Vanaf nu kunnen Dropbox gebruikers gebruik maken van een twee-staps-verificatie via hun mobiele telefoon.  Hierdoor zijn de accounts beter beveiligd tegen hackers. De twee-staps-verificatie gaat als volgt in zijn werk, gebruikers loggen in met een wachtwoord waarna zij een unieke code toegezonden krijgen per sms of wordt gegenereerd door een app. De twee-staps-verificatie is beschikbaar voor gebruikers die een nieuwe bètaversie downloaden. Daarna kan de beveiliging via deze link worden aangezet. Zie voor meer informatie bij Dropbox.

 

 

Afname inhuur via Payrolling 

De dalende werkgelegenheid remt ook de inhuur van personeel af via payrollconstructies. Via deze constructies besteden werkgevers de administratieve rompslomp en verantwoordelijkheden in de sociale zekerheid uit door werknemers op de loonlijst te zetten van een payrollbedrijf. De Vereniging voor Payroll Ondernemingen (VPO) maakte bekend dat de omzet in de payrollbranche in de eerste helft van dit jaar is gedaald met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Payrollers werken het meest in de horeca, bij de overheid en in het onderwijs. Volgens de VPO-woordvoerder is op dit moment een afname te zien in de horeca, maar lijkt de situatie bij de overheid en in het onderwijs redelijk stabiel. Verder wordt in het vervoer, de ICT-sector, de tuinbouw en dienstverlening ook behoorlijk vaak met payrollbedrijven gewerkt.

 

 

Jaaropgaaf 2013

Vanaf 2014 moet de jaaropgaaf ook gegevens bevatten over de werkgeverspremies. Dit zodat de werknemer kan zien hoeveel een werknemer eigenlijk kost. Er is enige verwarring geweest over de deze datum van ingang maar nu is duidelijk dat dit NIET geldt voor in de loop van 2013 (over 2013) verstrekte jaaropgaven. Dus stel een werknemer gaat in april weg en krijgt een jaaropgaaf mee dan hoeven deze premies daar nog niet op.

Bron: Logisal Salarissoftware

Logisal Salaris nieuws Juni 2012

Vakantiewerk 15-jarige
vandaag 4 juni 2012, 45 minuten geledenVanaf 1 juli is het bruto minimumloon voor een 15-jarige 2,52 bruto per uur. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken donderdag laten weten. Het is toegestaan om vanaf je 13e te werken. Wel is het zo dat 13 en 14 jarigen niet in een fabriek of met machines mogen werken. Zij mogen ook niet langer d…

Woon-werkverkeer volgend jaar duurder
vrijdag 1 juni 2012, 11:58:37Ontvangt u van uw werkgever een vergoeding voor uw woon-werkverkeer? Die vergoeding is nu nog onbelast, maar vanaf volgend jaar moet u er belasting over betalen. U gaat er dus financieel op achteruit, of u nu met uw auto of met de trein naar uw werk reist. Hoeveel deze bezuinigingsmaatregel van het …

Per 1 juli 2012 nieuwe minimumlonen
donderdag 31 mei 2012, 11:44:01Per 1 juli gaat het minimumloon voor werknemers met een leeftijd tussen de 23 en 65 jaar omhoog naar € 1.456,20 bruto per maand op basis van een fulltime werkweek. Voor werknemers tussen de 15 en 23 jaar geldt een percentage van dit loon als minimum.Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur

Forenzen 25 mei 2012
woensdag 30 mei 2012, 11:52:26Als u als werknemer een OV-abonnement heeft afgesloten voor of op 25 mei 2012 dan mag deze belastingvrij geheel vergoed worden gedurende de gehele looptijd.

Auto 25 mei
dinsdag 29 mei 2012, 11:22:1425 mei 2012 is een belangrijke datum. Als u een auto van de zaak heeft gekocht of een leasecontract heeft afgesloten voor of op 25 mei 2012 dan kunt u tot uiterlijk 1 januari 2017 gebruik blijven maken van de overgangsregeling. Deze behelst dat u dan 25% van de bijtelling moet betalen. Voor bestelau…

Woon-werk
dinsdag 29 mei 2012, 11:15:13Woon werk verkeer met de auto van de zaak wordt volgend jaar niet meer gezien als zakelijk maar als privé. Of het bij nul privé kilometers nog mogelijk is aan de bijtelling te ontkomen is nog niet bekend.Wel komt er een overgangsregeling. Inmiddels is bekend dat als de auto is gekocht …

Tijdelijke heffingskorting
dinsdag 29 mei 2012, 11:06:35Er komt in 2013 een tijdelijke heffingskorting voor mensen die een prepensioenachtige uitkering genieten en nog geen 65 zijn. Probleem hierbij is dat de 65-jaar toets in de loonheffing anders ligt (genietingsmoment) dan in de Inkomstenbelasting (31 december). Het kan dus zijn dat iemand die korting

 

 bron: Salarisadministratie Logisal.nl