Logisal Salaris Nieuws April 2012

FiNBOX
FiNBOX is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank. In FiNBOX kunnen facturen, salarisstroken, polisbladen en andere financiële documenten ontvangen worden. Naast het ontvangen van financiële post heeft FiNBOX een bewaar- en uiteraard een betaalfunctie. Om te kunnen versturen naar de F…

Uitbetaling vakantiegeld via de voordeelregel
Het kan zijn dat op een loonberekening van een bijzondere beloning (vakantiegeld, overwerk) staat vermeld: ‘Voordeelregel loonheffing toegepast’.Wat betekent dat?Van de Belastingdienst mogen bijzondere beloningen volgens de gewone loonheffingstabellen worden belast, óf volgens de …

Urenregistratie East4
East4 Software Solutions heeft haar urenregistratiepakket TeamUren-Plan gekoppeld aan LogiSal. Daarmee kunnen gebruikers van TeamUren-Plan na het verzorgen van de urenregistratie de gegevens voor de verloning importeren in LogiSal. De verloning kan dan o.a. met serieverwerking met 1 druk-op-de-knop …

De Werkgeverszorgplicht in Het Nieuwe Werken
Bij de meeste werkgevers wordt dit al toegepast. Voorbeeld hiervan is een werkgever die zijn werknemers twee dagen per week thuis laat werken of de werkgever die het aan zijn werknemers zelf overlaat om te bepalen hoe laat ze beginnen en eindigen.Door deze ontwikkelingen verandert het een en ander a…

Oproepkracht en vakantiegeld
Iedere werknemer heeft wettelijk recht op minstens 8% vakantiebijslag. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).Mag ik hier bij oproepkrachten van afwijken?Bij een oproepkracht mag hier alleen van afgeweken worden als dit in de voor uw onderneming geldende collect…

Vraag uw KPN Certificaat nu aan
Verstuurt u nu uw loonaangiftes met een Diginotar certificaat en heeft u nog niet het proces opgestart om uw KPN certificaten aan te vragen, start hier dan zo spoedig mogelijk mee. Het aanvraagproces duurt meerdere weken. Met ingang van 1 juni dient u uw aangiftes te gaan versturen met KPN Certifica…

Januari 2009
LogiSal2009 beschikbaarVanaf nu is LogiSal 2009 voor u beschikbaar.Deze versie is inclusief alle tabellen en werknemersverzekeringen en nieuwe regelingen zoals de ouderenkorting.Uiterlijk 10 januari verschijnt 1B met de percentages van de pensioenfondsen (hoewel de eerste percentages inmiddels zijn …

Bron Logisal Salarisadministratie

Nu nieuw: Online uw goud verkopen bij Goudaankoop.nl

Uit recent onderzoek blijkt u voor de verkoop van goud het beste terecht kunt bij Goudaankoop.nl. Dankzij de unieke werkwijze van deze Haagse juwelier krijgt u altijd een betere prijs bij goud verkoop .

Waar de meeste bedrijven die zich met de in- en verkoop van goud bezig houden snel geld willen maken en opgekocht goud meteen doorverkopen, maken ze bij Goudaankoop nieuwe juwelen die vanzelfsprekend een hogere waarde vertegenwoordigen dan sloopgoud . En daar pikt ook u bij de verkoop van uw goud een graantje van mee!

Voor de actuele prijzen bij verkoop van goud kunt u terecht op www.goudaankoop.nl.

Meer informatie over sloopgoud, oud goud, goud verkoop en goud inkoop:

Goudaankoop
Hoflandplein 16
2525 HA Den Haag
info@goudaankoop.nl
070-3300445

The remarkable business model of a Dutch jeweller

In Western Europe, there are many cities renowned for their jewellery shops en businesses. Antwerp is perhaps the best example, while Amsterdam and Brussels are not very far behind. In recent years however, a jeweller from The Hague came up with a revolutionary way of running his business. A way that could change the whole industry.

At Goudaankoop jewellers people bring in the jewellery they no longer wish to keep. This is appealing to customers in more than one way. First of all they receive their payment right away. In cash, if they prefer. The amount is based upon the real-time updated international gold price. Except for the straight away cash, there is also the current gold price that makes this particular transaction so appealing to customers.

What remains is the question what’s in it for Goudaankoop jewellers. As stated above the current gold prices are high. That goes for silver and many other raw materials as well and is a development that forces many jewellers to increase the prices of their commodities. Which, in turn, decreases the amount they sell. Buying gold from private customers offers a way around the expensive gold on the international market and to buy gold cheaply instead. Private customers who, in their turn, are more likely to sell their old golden jewellery because of the international economic crisis.

The only limitation to the Goudaankoop concept is perhaps their fixed location. But even this is something that doesn’t have to be a problem. A unique postal service system is set up, in which customers send in their jewellery and receive their money. Usually on their bank account. This opens an almost limitless market for Goudaankoop.

Currently Goudaankoop spends most of its resources on buying gold en jewellery, rather than selling it. That might seem odd, but works well. In a troubled market Goudaankoop manages increase their revenues continuously and to expand the public awareness of the ‘Gold sell concept’.

For more information on this subject goud verkoop:

Goudaankoop
Hoflandplein 16
2525 HA Den Haag
070-3300445

Logisal Salaris Nieuws februari 2012

Uitzend en loonheffingstabel
Als een werknemer in de loop van een tijdvak (in het uitzendwezen meestal een week) in dienst komt dan behoort wettelijk de dagtabel toegepast te worden. Bij veel uitzendbureau’s en specifieke software voor uitzendbureau’s werd dit niet gedaan. In die situaties werd vaak wel de weektabel…

Wensenboek
LogiSal2012 is beschikbaar in de zogenaamd 0-versie.In deze versie zijn nog niet alle pensioenpremies opgenomen.Nieuwe mogelijkheden met LogiSal2012:- Serieverwerken met max. 5 scripts- Schaalsalaris van waaruit LogiSal zelf het parttimeloon berekent- Basisloon en uurloon op specificatie- Automatisc…

Werkbonus
Er komt in 2013 een werkbonus voor werkgevers die werknemers van 62 jaar of ouder in dienst hebben. De werkbonus bedraagt € 1.750 per jaar en geldt (natuurlijk) voor 3 jaar. De werknemer krijgt de werkbonus vanaf 61 jaar. Daarmee komt de premiekorting voor de werkgever te vervallen.&n…

Meer over LogiSal?
Wilt u meer weten over LogiSal? Wilt u beter op de hoogte zijn van wat u kunt met LogiSal? Dat kan. We hebben een gratis cursus salarisadministratie met LogiSal op de site gezet. Behandeling en uitleg tezamen met oefenstof zorgt er voor dat u de mogelijkheden van LogiSal leert kennen. Echt de moeite…

Loonsomheffing
De WUL (Wet Uniformering Loonbegrip) is nog niet eens ingevoerd of de politiek is al weer bezig de volgende wijziging te onderzoeken. Onlangs heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Verkenning Loonsomheffing naar de tweede kamer gestuurd. De Loonsomheffing houdt in dat u niet per werkne…

Verhuizing vanwege het werk
Gaat uw werknemer verhuizen vanwege de dienstbetrekking dan mag u de werknemer hiervoor maximaal € 7.750 onbelast vergoeden. Dit geldt voor zowel de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen als voor de werkkostenregeling. De voorwaarden die aan deze onbelaste vergoeding hangen zijn: de…

WUL definitief
Het is zo ver. De Wet Uniformering Loonbegrip is rond. Dit betekent dat er met ingang van 2013 veel veranderd. De grondslagen voor Loonheffing, Zvw en Werknemersverzekeringen worden samengevoegd. Dit heeft een grote impact op de salarisberekening en zal voor werknemers en werkgevers de nodige vragen…

Nieuw: de hoogste goudkoers voor uw oude goud!

Steeds meer mensen willen van hun oude goud af. Dit komt bijvoorbeeld omdat oude juwelen niet meer gedragen worden of beschadigd zijn. Nu de goudkoers zo hoog is, is dat hét moment om uw goud te verkopen.

 

Goudaankoop.nl scoort al jaren als een van de beteren qua  goudkoers. Kort gezegd; u krijgt er een hogere prijs voor uw goud dan dat u elders zou krijgen. Dat heeft te maken met de unieke werkwijze van deze Haagse juwelier. Waar de meeste bedrijven die zich met de aankoop van goud bezig houden snel geld willen maken en opgekocht goud meteen doorverkopen, maken ze bij Goudaankoop nieuwe juwelen die vanzelfsprekend een hogere waarde vertegenwoordigen dan sloopgoud. En daar pikt ook u een graantje van mee.

 

Voor de actuele goudkoers kun u terecht op de website van het bedrijf.

 

Meer informatie:

 

Goudaankoop
Hoflandplein 16
2525 HA Den Haag
info@goudaankoop.nl
070-3300445

Unieke werkwijze van Goudaankoop leidt tot beste goudprijs

Steeds meer mensen willen van hun oude goud af. Dit komt bijvoorbeeld omdat oude juwelen niet meer gedragen worden of beschadigd zijn. Daar komt bij dat de goudprijs op dit moment zeer hoog is waardoor dit hét moment is om uw goud te verkopen.

 

Goudaankoop.nl is opgestart door een Haagse juwelier die het was opgevallen dat mensen met weinig verstand van de waarde van edelmetaal zich vaak in de luren laten leggen door groothandelaren die het opgekochte goud vervolgens voor een hogere goudprijs door verkopen aan juweliers die er dan weer juwelen van maken. De verliezers zijn hier natuurlijk de juweliers en de klant.

 

Door uw goud direct te verkopen aan een juwelier die niet de markt op gaat met uw goud maar er juist nieuwe juwelen van maakt, krijgt u een betere goudprijs.

 

Meer informatie:

 

Goudaankoop
Hoflandplein 16
2525 HA Den Haag
info@goudaankoop.nl
070-3300445

 

We offer the guaranteed best price for your Gold, Silver or Platinum.

Welcome To Goudaankoop
If you are like most of our customers, this might be your 1st time selling your valuables. We completely understand this and know that getting the best deal can be a confusing task. Our goal is to help you feel confident that you are getting the best money for your valuables and dealing with a trustwothy, reputable company. Our promise is simple, we offer the GUARANTEED BEST PRICE for your Gold, Silver or Platinum. And, you can even calculate the amount you will get on our website: goudaankoop.nl

Unlike most other websites, Goudaankoop invites you to shop around for the best offer on your valuables, then call us and speak with a gold specialist. We will BEAT YOUR BEST OFFER, GUARANTEED.Of course we hope that you will choose to do business with our company, but we highly recommend that you visit our “Beware of Scams” page to become a better educated seller no matter whom you choose.

In our attempt to offer the most honest and straight forward service, we will reveal some of the tricks and scams that many other sites use to appear legitimate. DON’T BE FOOLED!

What Gold Items We Buy For Cash:

Goudaankoop.nl, we pay out a fast return for gold, silver and platinum items that are in ANY condition. Precious metals retain their value even after years of use, so we are able to pay cash on any item you might have that you no longer want.

Here is a brief list of some of the items you can sell gold with:

– Rings

– Necklaces

– Bracelets

– Chains

– Earrings

– Gold Watches

– Cufflinks

– Key Chains

– Cash Clips

– Brooches

– Charms and Lockets

– Class Rings

– Dental Gold

Each of these items can be gold, silver or platinum and can be sent out to us in a pre paid gold by mail at no cost to you. Pay zero shipping costs and get cash for your valuables within just a few days at up to 3 times the rates of our competitors. Sound like a great way to sell gold for cash? Contact us for more details!

you can even calculate the amount you will get on our website: <a href=”http://goudaankoop.nl”>goud kopen</a>