Logisal Salaris Nieuws

Logihuis gesloten

Wij gaan met z’n allen een lang weekend naar Barcelona. Logihuis is daarom gesloten op donderdag 17 oktober vanaf 15.00 uur en op vrijdag 18 oktober de hele dag. Maandag 21 oktober zijn wij u graag weer van dienst.

Lees online (15-10-2013)

 

Bijdrage ZVW 2014

Per 2014 daalt de bijdrage Zorgverzekeringswet van 5,65% naar 5,4%. Let op: dit geldt niet voor de werkgeversheffing ZVW die de werkgever moet betalen. De hoogte van de werkgeversheffing ZVW voor 2014 is nog niet bekend. Wel bleek eerder al uit de evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip dat deze werkgeversheffing per 2014 lager zal uitvallen dan het huidige percentage van 7,75%.

Lees online (10-10-2013)

 

Salarisadministratie 2014

Het kabinet heeft op Prinsjesdag plannen gelanceerd die van invloed zijn op de salarisadministratie in 2014. Wij hebben de meeste onderdelen al in aparte artikelen de revue laten passeren, maar hieronder volgt nog en totaaloverzicht van de wijzigingen waarmee u in de salarisadministratie van 2014 rekening moet houden.

Klik hier voor een totaaloverzicht (08-10-2013)

 

Verhalen WGA premie op werknemer 2014

Verhaalt u 50% van de WGA premie op de werknemer, houd er dan rekening mee dat u vanaf 2014 niet meer 50% van de volledige premie mag verhalen op de werknemer. De WGA premie (vanaf 2014: “gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een gedeelte voor de ZW-flex (ziektewet). Het gedeelte voor de ziektewet mag u niet verhalen op de werknemer. Op de beschikking voor de WGA-premie in 2014 zullen de verschillende componenten afzonderlijk worden weergegeven.

Lees online (07-10-2013)

 

Cursus ‘Werken met LogiSal’

Donderdag 19 december is er weer een cursus in Leusden. Op deze dag-cursus leert u werken met LogiSal en brengen wij u meteen op de hoogte van de ontwikkelingen in 2014. De cursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers.Meer informatie over de cursus ‘Werken met LogiSal’:

Informatie Cursus klassikaal
Prijzen
Bestellen/Reserveren
Speciale Actie (nieuwe gebruikers)

Lees online (04-10-2013)

 

Eigenrisicodrager WGA 2014

De WGA premie (vanaf 2014: “Gedifferentieerde premie WHK”) bestaat vanaf 2014 uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een gedeelte voor de ZW-flex (ziektewet). Indien u eigenrisicodrager voor de WGA bent, dan heeft u in 2014 toch een WGA premie die afgedragen moet worden aan de Belastingdienst. Voor de WGA flex kunt u namelijk pas eigenrisicodrager worden vanaf 2016 en daardoor dient u deze premie af te dragen aan de Belastingdienst.

Lees online 03-10-2013

 

Belastingschijven bevriezen

Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt dat de belastingschijven niet zullen stijgen. En dit gaat de werknemer geld kosten. Voor de meeste werknemers is dit minder dan € 20. Maar voor hoge inkomens is dit beduidend meer en de lage inkomens tot €19.000 merken er niets van. Deze maatregel zou 1 miljard op moeten leveren.

Lees online (02-10-2013)

 

Subsidie scholing oudere werklozen

Het is de bedoeling een subsidieregeling scholing oudere werklozen in te voeren. Ouder bent u als u 55 jaar bent, of ouder. U kunt via het UWV een scholingsvoucher aanvragen waarmee u studie kunt volgen. Ook zullen er vergoedingen worden verstrekt aan bemiddelaars die ouderen aan een duurzame baan helpen. Hoe een en ander vorm gegeven gaat worden is nog niet bekend.

Lees online (01-10-2013)

 

Bron: http://www.logisal.nl

Logisal Salaris Nieuws Augustus 2012

Premiekorting Oudere 50+

De werkgever geniet een premiekorting voor een 50-plusser die in dienst komt vanaf een uitkering. Deze premiekorting mag maximaal 3 jaar duren.Dit wordt in het Handboek Loonheffing behandeld in 5.8.1. Opeens is in het Handboek Loonheffing 2012 daaraan toegevoegd: en uiterlijk totdat uw werknemer 65 …

 

Opheffen loonbelastingverklaring weer in beeld

Het CDA heeft een oud plan uit de kast getrokken waarin onder meer de afschaffing van de loonbelastingverklaring is opgenomen. Het plan is al eerder geadviseerd door de Commissie Regeldruk Bedrijven. De loonbelastingverklaring is sinds 2007 al vormvrij. Er moet echter wel een schriftelijke verklarin…

 

In 2013 geen dubbele premiekorting meer

Volgend jaar kan uw onderneming niet meer tegelijk de premiekorting voor oudere werknemers en de premiekorting voor arbeidsgehandicapten toepassen. Als u een oudere werknemer met een arbeidsbeperking aanneemt, kunt u alleen nog gebruikmaken van de premiekorting voor arbeidsgehandicapten. Die gaat pe…

 

AO-services naar Pensioenaangifte

De PLO voor AO (afbouw en schilders) gaat volgend jaar over naar de Pensioenaangifte van Syntrus Achmea. Op zich wel een verbetering ivm de uniformering. Ook hier wordt inmiddels hard aan gewerkt.

 

Afschaffing reiskosten is nog lang geen feit

In het begrotingsakkoord kwamen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie overeen om de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer per 2013 af te schaffen. In 2014 moeten ook de zakelijke reizen eraan geloven. Intussen gaan er steeds meer stemmen op om deze maatregelen niet door te voeren….

 

LogiSal 2013 al in de testfase!  

Wij zijn inmiddels met de ontwikkeling van LogiSal 2013 in de testfase aangekomen. De belangrijkste wijziging die voortkomen uit de WUL (Wet Uniformering Loonbegrip, ook wel ULB genoemd) zijn ingebouwd.Tevens zijn de maatregelen uit het Kunduz akkoord geïmplementeerd zoals de belaste reiskosten…

 

Klacht indienen over PKI-certificaat

Er bereiken ons veel klachten van klanten inzake de kosten het PKI-certificaat en die van het Bapi-certificaat van LoonSom Connect. Ook wij vinden de kosten hiervan buitenproportioneel en dat komt o.i. deels door het gebrek aan concurrentie. Wij adviseren u een klacht in te dienen bij de overheid. G…

Bron: Logisal Salarissoftware

Niet alle salarispakketten zijn hetzelfde.

Meestal wordt een salarispakket objectgeorienteerd gemaakt. Dat is vooral handig als het gaat om het opslaan van data en het bewerken van die data. Daarbij is verzamelen het doel. En het sorteren van data naar verschillende gezichtspunten.

In het salarispakket van LogiSal is het verrichten van functies het belangrijkst. U wilt loonaangiften gaan doen, of berekeningen maken, of een journaals printen. Dat zijn functies. LogiSal salarispakket is functie-gericht oftewel functioneel.

We kunnen het ook anders stellen: De meeste salarispakketten worden gebouwd door programmeurs die zich moeten verdiepen in wat het salarispakket eigenlijk moet doen. De analyse heet dat met een mooi woord. Sommige salarispakketten bewijzen dat dit niet altijd een goed uitgangspunt is.

LogiSal is gemaakt door belastingadviseurs die veel werken met de salarisadministratie. Mensen met voeten in de aarde, om het maar eens mooi te zeggen. Een salarispakket gemaakt door belastingadviseurs die het programmeren hebben moeten leren.

Daar doet u uw voordeel mee.

Bron: Logisal.nl